la cuisine

Privacy policy

1.    Definities

1.1    In deze Privacy Policy gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de daarachter staande omschrijving zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.2   Privacy Policy: onderhavige Privacy Policy.

1.3   Persoonsgegevens: gegevens die Klant invult respectievelijk doorgeeft bij het aangaan van een Overeenkomst dan wel gegevens welke bij La Cuisine bekend raken door ander direct contact tussen Klant en La Cuisine.

1.4   Klant: de wederpartij van La Cuisine met wie deze een Overeenkomst aangaat.

1.5   Overeenkomst: overeenkomst betreffende de koop en levering van een Product

1.6   Product: zaken, die La Cuisine op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

1.7   La Cuisine: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

2.    Verwerking persoonsgegevens

2.1  Indien en voorzover La Cuisine persoonsgegevens van Klant verwerkt worden deze slechts gebruikt om:

2.1.1       de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

2.1.2       de Klant te informeren over de bestelling en/of levering;

 

2.2  Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van La Cuisine. Enkel wanneer deze toestemming door de Klant is verleend zal La Cuisine commerciële uitingen versturen.

2.3  De Klant is gerechtigd inzage te verkrijgen in eigen persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door La Cuisine aan te laten passen in geval van onjuistheden.

3.    Dataprivacy

U  heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden. Wenst u geen commerciële uitingen meer van La Cuisine te ontvangen kunt u zich hier via iedere beschikbare contact methode voor afmelden.